Program do wystawiania faktur WAPRO Mag 365 BIZNES

599 zł netto

736,77  brutto

🚚 Darmowa dostawa

twisto

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS
Dowiedz się więcej

Opis

Program do fakturowania i zarządzania stanami magazynowymi WAPRO Mag BIZNES

Systemy ERP są z założenia potężnym narzędziem, które mają usprawnić zarządzanie firmą poprzez zintegrowanie różnych procesów biznesowych. Pomimo obiecujących korzyści zuważliśmy że, wiele firm nie wykorzystuje w pełni potencjału systemów ERP.

Wielu sprzedawców systemów ERP oferuje rozwiązania ogólne, które mogą nie spełniać specyficznych potrzeb danej firmy. Brak dostosowania systemu do unikalnych procesów biznesowych może prowadzić do frustracji pracowników, a w efekcie do niewłaściwego wykorzystania systemu ERP.

Dlatego przygotowaliśmy dodatkowy pakiet rozwiązań, który usprawni wdrożenie i przyniesie Twojej firmie korzyści w sprzedaży.

Czym jest WAPRO Mag BIZNES?

Wapro Mag BIZNES – Sprzedaż i magazyn to system przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży oraz zarządzania magazynem w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, od małych firm jednoosobowych do przedsiębiorstw średniej wielkości. WAPRO Mag jest dostępny w czterech liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw.

START

Przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów w małym sklepie.

BIZNES

Przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej.

BIURO

Posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla biur rachunkowych, które fakturują klientów w ramach posiadanej własnej licencji w wariancie BIURO.

PRESTIŻ

Przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju.

PRESTIŻ PLUS

Posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach i umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.

Jakie są różnice między liniami produktowymi Wapro?

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT

Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi

Obsługa paczek kurierskich

Integracja z płatnościami online Przelewy 24

WAPRO RODO

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Integracja z SMSAPI

Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów

Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków

Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień

Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia

Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM

Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość pracy w sieci
tylko na lokalnym serwerze jedna baza danych

Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie

Możliwość zapisywania filtrów użytkownika

Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP

Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB

Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach

Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania

Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Liczba magazynów i oddziałów
1
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu

Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję)

Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu

Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty

Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu

Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu

Przesunięcie międzymagazynowe

Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie

Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach

Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)

Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej

Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)

Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów

Możliwość blokowania dokumentów przed edycją

Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy

Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów

Faktury uproszczone

Faktury RR

Faktury zaliczkowe

Faktura zaliczkowa krajowa w walucie

Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie

Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej

Faktury krajowe w walucie

Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie

Obsługa zagranicznych stawek VAT (UE)
tylko wariant 365
tylko wariant 365

Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS
tylko wariant 365
tylko wariant 365

Faktury marża

Faktura nieobrotowa

Faktura ProForma

Faktury MP – Metoda kasowa

Faktura – MP

Obsługa wielu momentów podatkowych VAT

Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD

Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat

Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów

Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej

Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie

Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert

Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert

Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych

Dokumenty dostawy na wyroby węglowe

Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW

Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych

Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych

Zestawienie zużytych wyrobów węglowych

Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy

Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży

Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych

Dokumenty SAD i praca w innych walutach

Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie

Dokumenty PZ odłożone w czasie

Eksport/ import dokumentów między oddziałami

Definiowalne klasyfikacje dokumentów

Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)

Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów

Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie

Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia

Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)

Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku

Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej

Powielanie wystawionych dokumentów

Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów

Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych

Powielanie asortymentu

Obsługa numerów serii i dat ważności

Obsługa metod rozchodu FIFO,LIFO,FEFO

Obsługa metody rozchodu wg nr serii, daty ważności, FIFO oraz wg nr serii, daty ważności, LIFO

Obsługa kodów egzemplarzowych

Import artykułów z pliku CSV

Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT

Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)

Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów

Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów

Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel

Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa

Definiowanie cen promocyjnych

Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru

Możliwość blokowania rabatowania pozycji

Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment

Eksport do MS Excel

Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach

Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat

Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych

Protokoły przecen

Analiza historii przychodów i rozchodów towarów

Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów

Analiza płynności towarów

Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy

Definiowanie zamienników

Definiowanie sprzedaży wiązanej

Obrót opakowań zwrotnych

Okno szybkiego podglądu szczegółów

Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności

Personalizacja konfiguracji kolumn

Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej

Opcja planowane dostawy i planowane odbiory

Wydruk etykiet towarowych

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT

Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego

Pobieranie danych o kontrahencie z GUS

Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies

Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje

Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów

Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych

Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów

Możliwość stosowania cenników indywidualnych

Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT

Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów

Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów

Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami

Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów

Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie

Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych

Program lojalnościowy

Okno szybkiego podglądu szczegółów

Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów

Personalizacja konfiguracji kolumn

Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży

Wydruk etykiet adresowych

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)

Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta

Funkcja kalendarza prezentująca zadania

Kalendarze zadań w stylu Outlook Office

Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu

Powielanie zadań

Tabele dodatkowe dla zadań CRM

Pola dodatkowe do zadań CRM

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów

Tworzenie grup urządzeń

Tworzenie urządzeń serwisowanych – mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być wprowadzone ręcznie

Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych

Dodawanie zleceń serwisowych

Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych

Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych

Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia

Pola dodatkowe zlecenia serwisowego

Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego

Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego

Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego

Obsługę kosztorysu zlecenia

Możliwość generowania faktur

Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych

Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia

Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych

Definiowanie własnych form płatności

Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów

Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu

START
BIZNES
BIURO
PRESTIŻ
PRESTIŻ PLUS

Zamówienia

Możliwość zmiany statusów zamówień

Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania

Możliwość definiowania własnych statusów zamówień

Historia zmian statusów zamówienia

Analiza zamówień i rezerwacji

Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców

Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy

Zamówienia walutowe

Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy

Oferta imienna

Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy

Grupowe realizowanie zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta.

Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji

Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)

Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty

Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD

Eksport/import zamówień do pliku TXT

Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT

Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów

Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami

Schowek pozycji zamówień

Jakie korzyści otrzymuje kupując Wapro Mag BIZNES w Rovens?

1

25% rabatu na dobry start

Jeżeli Twoja firma nie korzystała z produktów WAPRO to na dobry początek otrzymujesz 25% rabatu.  Wystarczy że napiszesz do nas wiadomość.

2

Przygotowanie serwera

Przygotowujemy serwer – komputer, odpowiedni dla Twojego biznesu. Instalujemy bazę danych i oprogramowanie.

3

Integracje z innymi systemami

Przygotujemy integracje i automatyzacje jeżeli jest taka potrzeba z innymi systemami na przykład zewnętrznym systemem CRM.

4

Darmowa platforma B2B w zestawie

Chcesz sprzedawać więcej online lub osiągać większe wyniki sprzedaży? Do każdego produktu Wapro oferujemy Platformę B2B zintegrowaną z ERP.

Dowiedz się więcej »

5

Utrzymanie systemu

Utrzymujemy serwer oraz oprogramowanie pod względem licencjonowania i stabilnej pracy.

Jesteśmy partnerem Asseco

złoty dealer

Nie jesteś pewny, który pakiet wybrać?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy i pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie. Skontaktuj się z nami »

Informacje dodatkowe

Marka

Asseco Business Solutions

EAN

5905311763048

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Program do wystawiania faktur WAPRO Mag 365 BIZNES”