Opublikowano Dodaj komentarz

Integracja Wf Mag ze stanami zewnętrznymi dostawcy w CSV

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś o możliwości korzystania ze stanów magazynowych dostawcy który udostępnia Ci pliki CSV lub wysyłania Twoich stanów magazynowych do kontrahentów za pomocą CSV w programie Wf Mag? W tym artykule omówimy, jak zintegrować zewnętrzny plik CSV z bazą danych SQL w programie Wf Mag ERP, aby umożliwić łatwe importowanie i aktualizację danych.

Krok 1: Przygotowanie pliku CSV

Pierwszym krokiem jest przygotowanie pliku CSV, który zawierać będzie dane, które chcemy zaimportować do systemu WF MAG. Upewnij się, że struktura pliku CSV jest zgodna z oczekiwaniami systemu WF MAG, a nazwy kolumn odpowiadają polom w bazie danych SQL – kluczowe pola to ID Arykułu, Indeks Katalogowy, Indeks Handlowy.

Krok 2: Tworzenie tabeli w bazie danych

Następnie musisz utworzyć tabelę w bazie danych SQL, która będzie przechowywać dane z pliku CSV. Wykorzystaj narzędzia dostarczone przez system zarządzania bazą danych (np. SQL Server Management Studio) do zdefiniowania struktury tabeli. Upewnij się, że pola w tabeli odpowiadają kolumnom w pliku CSV.

Krok 3: Mapowanie pól

Przed przystąpieniem do importowania danych, ważne jest dokładne zmapowanie pól z pliku CSV na odpowiednie pola w bazie danych. To umożliwi stworzenie procedury która będzie aktualizować stany magazynowe w tabelach WF MAG, lub w drugą stronę pobierać i generować plik CSV ze stanami.

Krok 4: Wybór narzędzia importu

W przypadku tego artykułu użyjemy SQL Server Management Studio, jednak możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Cały proces możemy zautomatyzować.
Zaloguj się do swojej bazy danych za pomocą SQL Server Management Studio. Kliknij bazę danych prawym przyciskiem myszy i wybierz Zadania -> Importuj dane. W polu źródło danych wybierz opcję źródło prostego pliku. Następnie użyj przycisku przeglądaj, aby wybrać plik CSV.
W oknie wybierz tabele i widoki źródłowe możesz edytować mapowania przed kliknięciem przycisku Dalej. Zaznacz opcję uruchom natychmiast i kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić.

Krok 5: Importowanie danych

Za pomocą narzędzia SQL Server Management Studio można załadować dane z pliku CSV do tabeli w bazie danych. Kolejnym etapem jest napisanie procedury która będzie aktualizować stany zgodnie ze wcześniejszą stworzoną tabelą.

Krok 6: Planowanie aktualizacji

Integracja zewnętrznego pliku CSV to nie tylko jednorazowe importowanie danych, ale również utrzymanie ich aktualności. Zaprojektuj harmonogram automatycznych aktualizacji lub wyznacz odpowiedzialne osoby za regularne ręczne importowanie i aktualizację danych.

Podsumowanie

Integracja zewnętrznego pliku CSV z bazą danych SQL w systemie Wf Mag może znacznie ułatwić zarządzanie danymi i procesami w przedsiębiorstwie. Dzięki temu procesy biznesowe mogą być bardziej spójne, a decyzje oparte na analizie danych bardziej trafne. Pamiętaj o starannym przygotowaniu pliku CSV, zdefiniowaniu struktury tabeli oraz właściwym mapowaniu pól. Dzięki temu zyskasz pełen dostęp do korzyści płynących z systemu Wf Mag opartego na aktualnych i spójnych danych.

Dodaj komentarz