Opublikowano Dodaj komentarz

Aktualizacja oprogramowania WAPRO ERP

Aktualizacja oprogramowania WAPRO ERP

UWAGA !

Przed każdą aktualizacją oprogramowania zalecamy zrobić kopię bazy danych ( instrukcja archiwizacji baz danych ).

Oprogramowanie w wersji 8.21.4 i nowsze
W przypadku kiedy posiadamy program WAPRO UPDATE, to komunikat o aktualizacji powinien się pojawić nad ikonką z zegarem. Po kliknięciu w niego pojawi się informacja, które aplikacje są do pobrania. Z tego okna można wykonać aktualizację.

Oprogramowanie w wersji poniżej 8.21.4
Kiedy nie posiadamy programu WAPRO UPDATE (w przypadku starszych wersji oprogramowania niż 8.21.4 ) należy wejść na naszą stronę i pobrać instalator.

Po pobraniu instalatora uruchamiamy go i zaznaczamy oprogramowanie, które chcemy aktualizować. Potwierdzamy przyciskiem „Dalej”.

Następnie instalujemy oprogramowanie. Po zakończonej instalacji powinna nam się pojawić informacja o zakończonej instalacji.

Aktualizacja baz danych

Jeżeli program wymaga nowej struktury baz danych, to po uruchomieniu programu po aktualizacji pojawi nam się komunikat z informacją, że baza danych wymaga aktualizacji struktur danych. Należy zaktualizować tą bazę danych. Ewentualnie można zaktualizować bazę z pozycji administratora baz danych. W tym celu wybieramy Start -> WAPRO -> odpowiedni administrator dla naszego oprogramowania.

Po uruchomieniu administratora łączymy się z serwerem baz danych.

Następnie wybieramy bazę danych, którą wybieramy

Przed aktualizacją program zapyta nas o zrobienie archiwizacji baz danych. Jeżeli nie zrobiliśmy archiwizacji baz danych przed przystąpieniem do aktualizacji, zalecamy zrobienie tego w tym momencie.

Następnie aktualizuje się baza danych.


Opublikowano Dodaj komentarz

Jak dodać własną skrzynkę pocztową e-mail do WAPRO Hybrid B2B lub B2C?

Aby dodać własną skrzynkę pocztową do portalu WAPRO. Na początku zaloguj się do swojego portalu administracyjnego.

1. Kliknij Administracja

2. Ustawienia sklepu

3. Skrzynka pocztowa

4. Dodaj

5. Podaj wysztkie dane dostawcy swojej poczty.

Adres email: To adres którym będziesz się posługiwać

Funkcje systemowe: Zaznacz które funkcje chcesz aby twoja skrzynka obsługiwała

Nazwa nadawcy: Nazwa wyświetlana po wysłaniu wiadomości

Login: Login Twojej skrzynki pocztowej

Hasło: Hasło Twojej skrzynki pocztowej

Host: To serwer poczty

Port: Wprowadź port jaki wykorzystuje do wysyłania Twoja skrzynka pocztowa najczęściej 587

Rodzaj zabezpieczenia: Tego dowiesz się od swojego dostawcy poczty

Opublikowano Dodaj komentarz

Jak dodać własną domenę w WAPRO Hybrid B2B B2C?

Aby dodać własną domenę do portalu WAPRO. Na początku zaloguj się do swojego portalu administracyjnego.

1. Kliknij Administracja

2. Ustawienia sklepu

3. Domeny

4. Dodaj domenę

5. Wprowadź wszystkie parametry domeny

Adres: nazwa domeny

Domena główna: Jeżeli chcesz aby była główna zaznacz opcję

Domyślny język: Wybierz język odpowiadający domenie

Rodzaj certyfikatu: W zależności czy posiadasz certyfikat czy chcesz wygenerować go automatycznie

Przekierownie 301: Oznacza czy obecna domena ma być przekierowana na domenę którą dodajesz za pomocą przekierowania 301.

Opublikowano Dodaj komentarz

Instalacja SQL Server 2016 w WAPRO Mag

Instrukcja instalacji SQL Server 2016

Instalator serwera SQL 2016 można pobrać z strony:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56840 Instalacja SQL Server 2016

Po otworzeniu pliku instalatora pojawia się ekran powitalny. Wybieramy opcję instalacji „Custom”.

Potwierdzamy brak języka polskiego.

Wybieramy lokalizację gdzie instalator ma ściągnąć dodatkowe pliki potrzebne do instalacji i potwierdzamy przyciskiem „Install”.

Jeśli instalujemy nowy SQL na nowym komputerze zaznaczamy instalowanie nowej instancji.

Potwierdzamy kolejne kroki przyciskami „Next”.

Po pojawieniu się okna z tytułem „Installation Type” sprawdzamy czy wybrana jest opcja „ Perform a new installation of SQL Server 2016” , jeżeli tak to potwierdzamy przyciskiem „Next”.

Po zapoznaniu się z licencją akceptujemy ją i przechodzimy dalej.

W oknie „Feature Selection” wybieramy składniki wymagane do instalacji serwera, klikamy „Next”.

Ustawiamy opcję instalowania nowej instancji. Proponuję wpisać nazwę SQLEXPRESS2016, opcjonalnie ustawiamy opcje domyślnej instancji, czyli opcja „Default instance”.

W oknie „Server Configuration” dla usługi „Server Database Engine” klikamy listę i wybieramy opcję „”.

W nazwę obiektu do wybrania wpisujemy „system”, a następnie klikamy „OK”.

Sprawdzamy ustawienia zakładki „Collation”, musi być koniecznie ustawione na „Polish_CI_AS”.

Ustawiamy tryb logowania do SQL Servera na „Mixed Mode”. Ustawiamy hasło, które musi składać się z alfanumerycznych znaków (przynajmniej jedną cyfrę, jedną wielką i jedną małą literę ) przykładowo: Wapro3000 – będzie to hasło użytkownika „sa”. Przyciskiem „Add Current User” dodajemy użytkownika – siebie, jako administratora SQL.

W kolejnym kroku potwierdzamy ustawienia przyciskiem „Next”.

Potwierdzamy warunki przyciskiem „Accept” oraz „Next”

W kolejnym kroku instaluje się SQL.

Chcesz zainstalować Wapro wf mag i SQL 2016?

Podaj nam swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy!

  Opublikowano Dodaj komentarz

  Jak przedłużyć kalendarz na następny rok w WAPRO Gang?

  Spis kalendarzy wprowadzonych do programu [grafiki wzorcowe] znajduje się pod opcją „Kalendarze” w zakładce „Konfiguracja” (zrzut 1a – kroki 1 i 2).

  W spisie kalendarzy wskazujemy ten, który w danym momencie chcemy przedłużyć na kolejny rok (zrzut 1b – krok 3), i przechodzimy do szczegółów tego kalendarza przyciskiem „Definicja” (zrzut 1b – krok 4).

  W rezultacie wyświetli się okno ze szczegółami wybranego kalendarza. Na drzewku okresów nie ma jeszcze roku 2021 (zrzut 2).

  W celu przedłużenia kalendarza na kolejny rok klikamy przycisk „Wzorca tygodniowego” (zrzut 3 – krok 1), wywołujący okno „Wypełnianie kalendarza wzorcem”.

  Na oknie „Wypełnianie kalendarza wzorcempodajemy okres obowiązywania planowanych modyfikacji.

  Przy przedłużaniu można na przykład podać daty od 01.01.2021 do 31.12.2021, jak na zrzucie 3 – krok 2. Następnie klikamy w ikonę z folderem (po prawej stronie pola „Wzorzec” – krok 3 na zrzucie 3), żeby na kolejnym oknie wskazać programowi, jakim wzorcem mają być wypełnione dni w podanym okresie.

  Kliknięcie ikony z folderem (zrzut 3 – krok 3) spowoduje wywołanie okna „Wzorce kalendarza” (zrzut 4), na którym wskazujemy wzorzec [schemat], którym mają zostać wypełnione poszczególne dni. Można wybrać spośród już wcześniej zdefiniowanych wzorców (widoczne w obszarze „Wzorce kalendarzy”), można dodać nowy albo zmodyfikować już istniejący.

  UWAGA! Przed kliknięciem przycisku „Wybierz” na oknie „Wzorce kalendarza” należy sprawdzić stan zakładki „Wyjątki” (zrzut 5). Na spisie świąt powinny być widoczne tylko święta stałe. Święta ruchome należy z listy świąt stałych usunąć. Święta ruchome [święta o zmiennych datach, czyli Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało] należy wprowadzić opcją „Zmień dzień” w oknie głównym szczegółów kalendarza po zakończeniu procedury przedłużania kalendarza (zrzut 6).

  Po wybraniu wzorca [schematu], którym mają być wypełnione dni w podanym na wstępie okresie, klikamy na oknie „Wzorce kalendarza” (zrzut 4) przycisk „Wybierz”. Pojawi się okno „Wypełnianie kalendarza wzorcem”, na którym pole „Wzorzec” będzie wypełnione nazwą wzorca kalendarza wybranego na poprzednim etapie (zrzut 7).

  Po upewnieniu się, że wybrany został prawidłowy wzorzec oraz zakres dat jest właściwy, możemy zaakceptować wybór przyciskiem „Zatwierdź”. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” program powróci do okna z podglądem szczegółów kalendarza (zrzut 8).

  Na drzewku okresów powinien być już widoczny zapis na 2021rok. W tym momencie najlepiej wprowadzić święta ruchome opcją „Zmień dzień” (zobacz zrzut 6).

  Warto wiedzieć – MODYFIKACJE KALENDARZY [GRAFIKÓW WZORCOWYCH] A GRAFIKI PRACOWNIKÓW.

  Zmiany wprowadzane w grafikach wzorcowych (Konfiguracja -> Kalendarze) mają zastosowanie do wszystkich osób, które ten grafik wzorcowy [kalendarz] mają podpięty w Danych podstawowych -> Grafik pracy -> zakładka Historia zmian.

  Zmiany w grafikach pracowniczych (Dane podstawowe -> Grafik pracy -> Modyfikacja dni grafika) mają wpływ tylko na tego pracownika, u którego zmiany są wprowadzane, nie zmieniają natomiast stanu kalendarza głównego [grafika wzorcowego].

  Opublikowano Dodaj komentarz

  Jak zainstalować WAPRO ERP?

  Jak zainstalować WAPRO ERP?

  Jak zainstalować WAPRO ERP? Instalacja oprogramowania WAPRO ERP jest bardzo prosta i przyjemna. Podpowiadamy w kilku krokach jak to zrobić.

  Na wstępie pobieramy aplikację ze strony internetowej WAPRO.

  Po uruchomieniu pobranego pliku na ekranie zostanie wyświetlony Instalator WAPRO ERP wybieramy program który chcemy zainstalować.

  Instalacja Wapro ERP krok po kroku

  Po wybraniu odpowiedniego programu instalator pozwoli uruchomić właściwy kreator instalacji.

  Po zapoznaniu się z informacjami w pierwszym oknie dialogowym należy wybrać opcję Instaluj program WAPRO Mag. Program instalacyjny przeanalizuje niezbędne ustawienia systemu.

  Kolejny etap to potwierdzenie komunikatu o zależnościach pomiędzy programami.

  W kolejnym kroku instalator poprosi o zapoznanie się z warunkami licencji i zaakceptowanie ich, poprzez zaznaczenie opcji Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej. Dopiero wtedy instalator pozwoli przejść dalej.

  W oknie dialogowym Folder docelowy należy wskazać katalog, w którym będzie zainstalowany program. W celu zmiany katalogu docelowego należy wybrać przycisk Zmień. Jeżeli nie chcemy aby na pulpicie został utworzony skrót do programu, należy odznaczyć opcję Utwórz skrót do programu na pulpicie?

  Kolejny ostatni krok to Zakończ proces instalacji.

  Jak zainstalować WAPRO ERP? – Wideo

  Szukasz wsparcia we wdrożeniu Wapro?

  Podaj nam swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy!

   Redakcja Rovens

   Tworzymy i dostarczamy technologię przyszłości.
   Sprawdź i zapisz się do naszych profili społecznościowych.

   Facebook
   Instagram